PoŘadatel VeČeŘe s Mozartem, SHOW U FlekŮ
Producer of Mozart Dinner, Show U FlekŮ


Agentura Top Culture byla založena v roce 2009. Její zakladatelé mají dlouholeté zkušenosti s produkováním a organizováním velkých kulturních eventů. Cílem Top Culture je zpřístupňování toho nejkvalitnějšího umění a přinášení radosti do života.

TopCulture Agency has been established in 2009. Its founders have extensive experience in producing and organizing major cultural events. The objective of Top Culture is to provide access to the finest art and bring joy to life.


Kontakty / Contact
Telefon / Telephone: + 420 778 091 222
info@topculture.cz
www.topculture.cz
www.mozartdinner.cz / www.SHOWufleku.cz

COPYRIGHT © 2016 TOP CULTURE